Door je aan de regels te houden maken we er samen een top evenement van!

 1. Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder. 
 2. Het is een sportevenement: het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 3. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 4. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, of in kennelijke staat van dronkenschap zijn, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd.
 5. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 6. Tijdens het evenement worden (foto- en film)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken.
 7. Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post: 
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen. 
  b. Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon. 
  c. Mag je niet roken.
  d. Mag er geen drank mee naar binnen.